بارفیکس با دستگاه

عضلات اصلی

در حرکت بارفیکس با دستگاه عضلات بزرگ پشتی  ،دوسر بازویی(جلو بازو ) و گرد بزرگ در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

سینه ای بزرگ ،سه سر بازویی( پشت بازو ).

 

نحوه انجام

وزنه مناسب انتخاب کنید .

در قسمت مخصوص دستگاه بارفیکس قرار بگیرید.

با دست های خود دسته را گرفته و به شکل دو زانو روی قسمت اسفنجی قرار بگیرید.

با فشار دست ها پاهای خود را به سمت بالا بیاورید.

عمل دم را انجام دهید.

 

خطای رایج

شانه ها به سمت جلو و بالا متمایل شوند.

 سینه به سمت داخل متمایل شود.

پشت بدن قوس پیدا کند.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات پشت

حرکات دیگر زیر بغل  را مشاهده نمایید.

زیر بغل با هالتر

زیر بغل قایقی

حرکت تی بار با هالتر

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا