بالا سینه کراس اور معکوس

عضلات اصلی

درحرکت بالا سینه کراس اور معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) ، دو سر بازویی(جلو بارو )

 

نحوه انجام

برای اجرای صحیح این حرکت میان دستگاه سیم کش رو به جلو باستید.

و هردو کراس( قرقره ) را در پایین ترین حالت قرار دهید .

دسته های تکی را متصل کنید.

به طور همزمان هر دو دسته را تا ناحیه سینه میان بدن خود بکشید .

دست ها از ناحیه آرنج زاویه ۱۰۰ درجه داشته باشند و فضای دایره ای را در جلوی بدن ایجاد کنید .

خطای رایج

دست ها از راستای بدن عقب تر برود.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سینه

حرکات دیگر بالا سینه را مشاهده نمایید.

خط بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه هالتر دست متوسط

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

پرس بالا سینه با دمبل چکشی

قفسه بالا سینه با سیم کش

پرس بالا سینه با اسمیت

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا