حرکت تی بار هالتر

عضلات اصلی

 در حرکت تی بار هالتر عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود .

 

عضلات کمکی

متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو)

 

نحوه انجام

هالتر مناسب انتخاب کنید.

متناسب توان خود دیسک را در یک طرف آن قرار دهید.

گیره مخصوص را پشت دیسک به هالتر وصل کنید .

آن را بگیرید و با زانوی خم بالا بیاورید.

هنگام بابالا آوردن عمل دم را انجام دهید.

حرکت را به آرامی و با تمرکز انجام دهید.

 

خطای رایج

زانو صاف باشد .

پشت خمیده باشد.

هالتر بیش از حد جلو باشد یا از بدن دور باشد.

موقع بالا کشیدن هالتر دست زیاد عقب برود.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات پشت
حرکات دیگر زیر بغل را مشاهده نمایید.
 
 
کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا