حرکت شنای سینه معمولی

عضلات اصلی

درحرکت شنای سینه معمولی عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

روی زمین دراز بکشید به شکلی که صورت شما به سمت پایین باشد.

دست ها به اندازه عرض شانه باز باشد.

به آرامی به سمت پایین بروید.

ابتدا ناحیه سینه و سپس شکم به سمت زمین نزدیک شود آرنج مایل به خارج بدن  نباشد.

 ناحیه بازو تقریباً به بدن چسبیده باشد.

سپس با مکث کوتاهی به سمت بالا بازگردید.

 عمل بازدم را انجام دهید.

چنانچه انجام این حرکت برای افرادی که مبتدی هستند مشکل می باشد می‌توانند زانوی خود را به روی زمین گذاشته و پاهای خود را از ناحیه مچ روی هم قرار دهند و همین حرکت را انجام دهد.

چنانچه فاصله دست ها از یکدیگر بیشتر باشد به عضله سینه فشار بیشتری وارد شده و اگر دست ها جمع باشد به عضله پشت بازو فشار بیشتری وارد می شود.

هر چه فاصله دست ها از بدن بیشتر شود فشار بیشتری به عضلات سینه وارد می شود.

هر چه فاصله دست ها از بدن کمتر باشد فشار بیشتری به عضلات پشت بازو وارد می شود.

 

خطای رایج

خم کردن گردن به بیرون یا داخل بدن .

به اندازه موثر پایین نیامدن .

تمایل آرنج به خارج بدن.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

 

عضلات سینه

حرکات دیگر سینه را مشاهده نمایید.

پرس سینه با دستگاه نشسته

حرکت باترفلای

پرس سینه هالتر

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا