حرکت شکم عنکبوتی

عضلات اصلی

 در حرکت شکم عنکبوتی عضلات راست شکمی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی

 

نحوه انجام

به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید.

در حالی که پاها صاف و نزدیک به هم باشند .

وزن خود را روی دستان و انگشتان پا تقسیم کنید.

دست ها باید با زاویه نود درجه خم باشند.

پا را از روی زمین بلند کنید به سمت بیرون چرخانده و زانو را تا جای ممکن به سمت آرنج ببرید.

با سمت مخالف تکرار کنید.

 

خطای رایج

گردن در راستای بدن نباشد.

زاویه بازو و ساعد ۹۰ درجه نباشد.

کمر قوس داشته باشد.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

شکم کرانچ معکوس

کرانچ چرخشی با دیسک

شکم کرانچ آرنج به زانو

حرکت پلانک

زیرشکم خوابیده پا بالا

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا