حرکت پلانک

عضلات اصلی

 در حرکت پلانک عضلات راست شکمی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی

 

نحوه انجام

 در اجرای حرکت پلانک آرنج را موازی شانه ها روی زمین قرار گیرد.

تا با زمین زاویه ۹۰ درجه تشکیل شود، پشت بدن صاف باشد .

اجازه ندهید باسن خمیده شود. 

حین اجرای حرکت نفس را آزاد کنید.

 

خطای رایج

بدن قوس داشته باشد.

گردن در راستای بدن نباشد.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

 

عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

شکم کرانچ معکوس

کرانچ چرخشی با دیسک

زیرشکم خوابیده پا بالا

حرکت شکم عنکبوتی

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا