خط بالا سینه با دمبل

عضلات اصلی

درحرکت خط بالا سینه با دمبل خوابیده عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی

 

نحوه انجام

روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید.

کف دستان شما روبه هم باشد،به طوری که دمبل هاموازی باشد.

دست از آرنج کامل صاف نباشد.

زمانی که پایین می آورید بازو و ساعد شما زاویه ۹۰ درجه ایجاد می کنند.

پس از عمل بازدم از قفسه سینه خود برای فشار دادن دمبل استفاده کنید و عمل دم انجام دهید.

ابتدا و انتهای حرکت چند ثانیه مکث کنید.

اطمینان داشته باشید که همیشه کنترل کامل دمبل را حفظ  می کنید

آرنج را در زاویه ای خم کنید که دمبل ها به سر و گردن نزدیک باشد.

حرکت فقط در سرشانه وجود داشته باشد .

 

خطای رایج

باز کردن دست ها هنگام پایین آوردن .

شانه ها از راستای بدن پایین تر برود.

استفاده از دمبل سنگین تر از توانایی.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سینه

حرکات دیگر بالا سینه را مشاهده نمایید.

پرس بالا سینه با دمبل

بالا سینه کراس اور معکوس

پرس بالا سینه هالتر دست متوسط

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

پرس بالا سینه با دمبل چکشی

قفسه بالا سینه با سیم کش

پرس بالا سینه با اسمیت

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا