خط زیر سینه دمبل

عضلات اصلی

درحرکت خط زیر سینه دمبل معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید.

کف دستان شما روبه رو باشد.

دمبل ها را در یک زمان بلند کنید تا بتوانید آنها را در عرض شانه نگه دارید،دست از آرنج کامل صاف نباشد.

زمانی که پایین می آورید بازو و ساعد شما زاویه ۹۰ درجه ایجاد می کنند.

پس از اینکه نفس کشیدید از قفسه سینه خود برای فشار دادن دمبل استفاده کنید.

ابتدا و انتهای حرکت چند ثانیه مکث کنید.

اطمینان داشته باشید که همیشه کنترل کامل دمبل را حفظ  می کنید.

آرنج را در زاویه ای خم کنید که دمبل ها به سر و گردن نزدیک باشد.

حرکت فقط در سرشانه وجود داشته باشد .

 

خطای رایج

باز کردن دست ها هنگام پایین آوردن .

شانه ها از راستای بدن پایین تر برود.

استفاده از دمبل سنگین تر از توانایی.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سینه

حرکات دیگر زیر سینه را مشاهده نمایید.

پرس زیر سینه با دمبل

پول اور با دمبل

پرس زیر سینه هالتر دست باز

حرکت پارالل

پرس زیر سینه با هالتر

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا