خط سینه دمبل

عضلات اصلی

درحرکت خط سینه دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی

 

نحوه انجام

روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید.

کف دستان شما روبه رو باشد.

دمبل ها را در یک زمان بلند کنید تا بتوانید آنها را در عرض شانه نگه دارید.

اما قبل از اینکه قفل کنید، آنها را متوقف کنید.

با اندکی خم نگه داشتن آرنج از فشار در تاندون ها جلوگیری کنید.

دست های خود را از دو طرف با  قوس گسترده پایین بیاورید تا احساس فشار در قفسه سینه داشته باشید.

در طول حرکت مچ ها باید ثابت باشند و حرکت فقط در مفصل شانه رخ می دهد،چند ثانیه در هر موقعیت نگه دارید .

بازوهایتان را به موقعیت اولیه بازگردانیدو اطمینان حاصل کنید که از همان قوس حرکت استفاده شده است.

 

خطای رایج

شانه ها از راستای بدن پایین تر برود.

حرکت در یک راستا نباشد.

استفاده از دمبل سنگین تر از توانایی.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سینه

حرکات دیگر سینه را مشاهده نمایید.

پرس سینه با دمبل موازی

کراس اور سینه

پرس سینه با دمبل

پرس سینه اسمیت

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا