زیر بغل بارفیکس

عضلات اصلی

در حرکت زیر بغل بارفیکس عضلات بزرگ پشتی  ،دوسر بازویی(جلو بازو ) و گرد بزرگ در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

سینه ای بزرگ ،سه سر بازویی( پشت بازو ).

 

نحوه انجام

 از قسمت میله یا دسته های بارفیکس بگیرید.

آویزان شوید.

می توانید زانو های خود را خم نگه دارید.

بدن خود را بالا بکشید.

عمل دم را انجام دهید.

هنگام پایین آمدن عمل بازدم را انجام دهید.

 

خطای رایج

به گردن و پشت فشار بیاید.

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات زیر بغل

حرکات دیگر زیر بغل را مشاهده نمایید.

زیر بغل با هالتر

بارفیکس با دستگاه

حرکت تی بار با هالتر

زیر بغل قایقی

 زیربغل دمبل تک خم

فیله کمر 

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا