زیر بغل با هالتر

عضلات اصلی

 در حرکت زیر بغل با هالتر عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید پشتی ،متوازی الضلاع

 

نحوه انجام

هالتر مناسب انتخاب کنید.

 به حالت خمیده ایستاده و زانوهای خود را خم نگه دارید.

ناحیه  پشت  و کمر صاف بوده دست های خود را تا امتداد پشت بالا بیاورید  .

عمل بازدم را انجام دهید.

بعد از مکث کوتاهی  به سمت پایین برگردانید .

 

خطای رایج

در ناحیه پشت خمیدگی وجود داشته باشد.

هنگام بالا آوردن دست ها از امتداد پشت  بالاتر برود.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات پشت

حرکات دیگر زیر بغل را مشاهده نمایید.

زیر بغل قایقی

 بارفیکس با دستگاه

حرکت تی بار با هالتر

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا