زیر بغل دستگاه اچ

عضلات اصلی

در حرکت زیر بغل دستگاه عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

روی قسمت مناسب بنشینید.

وزنه مناسب انتخاب کنید.

میله ها را در دست بگیرید .

بالاتنه ثابت باشدو کاملاً صاف و کشیده .

و سر خود را کاملاً صاف نگه دارید .

 با خم کردن آرنج ها دسته ها را به سمت خود بکشید.

عمل دم را انجام دهید.

پس از مکث کوتاهی میله را به آرامی به حالت اول بازگردانید.

 

خطای رایج

موقع کشیدن وزنه به سمت خود حرکت ناگهانی انجام داده و ضربه وارد کنید.

 

**جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری  وارد صفحه دریافت برنامه شوید**

عضلات زیر بغل

حرکات دیگر زیر بغل را مشاهده نمایید.

زیر بغل با هالتر

بارفیکس با دستگاه

حرکت تی بار با هالتر

زیر بغل قایقی

 زیربغل دمبل تک خم

فیله کمر 

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا