زیر بغل دمبل جفت روی میز شیب دار

عضلات اصلی

 در حرکت زیر بغل با دمبل جفت روی میز شیب دار عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید پشتی

 

نحوه انجام

دو عدد دمبل یکسان انتخاب کنید.

روی میز شیب دار به روی شکم بخوابید.

دمبل ها را هم زمان از پهلو بالا بکشید.

عمل دم را انجام دهید.

 بعد از مکث کوتاهی  به سمت پایین برگردانید .

 

خطای رایج

گردن در امتداد بدن نباشد.

هنگام بالا آوردن دست ها از امتداد پشت  بالاتر برود.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات زیر بغل

حرکات دیگر را مشاهده نمایید.

 زیربغل دمبل تک خم

فیله کمر

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا