زیر بغل با دمبل

عضلات اصلی

 در حرکت زیر بغل با دمبل عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید پشتی

 

نحوه انجام

دو عدد دمبل یکسان انتخاب کنید.

به حالت خمیده ایستاده و زانوهای خود را خم نگه دارید .

ناحیه  پشت  و کمر صاف بوده دست های خود را تا امتداد پشت بالا بیاورید.

عمل دم را انجام دهید.

 بعد از مکث کوتاهی  به سمت پایین برگردانید .

 

خطای رایج

در ناحیه پشت پشت خمیدگی وجود داشته باشد .

هنگام بالا آوردن دست ها از امتداد پشت  بالاتر برود.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

حرکات تمرینی

حرکات دیگر را مشاهده نمایید.

 زیربغل دمبل تک خم

فیله کمر

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا