زیر بغل سیمکش ضربدری

عضلات اصلی

در حرکت زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

گرد بزرگ و گرد کوچک،دلتوئید قدامی

 

نحوه انجام

برای اجرای صحیح این حرکت دسته های تک دست را به دستگاه سیم کش متصل کنید.

وزنه مناسب انتخاب کنید.

وسط آن ایستاده و دسته را به شکل ضربدری در دستان خود نگه دارید .

دست ها را به سمت پایین بکشید تا دسته ها به موازات سرشانه بیاید.

عمل دم را انجام دهید.

در هنگام برگشت باید فشار به عضلات زیر بغل وارد شود.

 

خطای رایج

کمر خود را حرکت دهید.

کشش لازم به عضلات زیر بغل وارد نشود.

 

**جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری  وارد صفحه دریافت برنامه شوید**

عضلات زیر بغل
 

حرکات دیگر زیر بغل را مشاهده نمایید.

زیر بغل با هالتر

بارفیکس با دستگاه

حرکت تی بار با هالتر

زیر بغل قایقی

 زیربغل دمبل تک خم

فیله کمر 

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا