زیر بغل سیمکش V-bar

عضلات اصلی

 در حرکت زیر بغل سیمکش V-bar عضلات بزرگ پشتی ، بازویی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

گرد بزرگ،سینه ای بزرگ

 

نحوه انجام

برای اجرای این حرکت از دستگاه لت استفاده  کنید.

ابتدا وزنه مناسبی انتخاب کنید و میله مناسب  V شکل را قرار دهید .

طوری بنشینید که قسمت اسفنجی روی ران های شما قرار گیرد تا از بلند شدن باسن شما جلوگیری شود.

سینه خود را رو به جلو متمایل کنید و دسته را به روی سینه خود بکشید .

 پس از مکث کوتاهی به حالت اولیه بازگردانید.

دستها را تا جایی بالا ببرید که  در زیر بغل شما احساس کشش ایجاد شود .

 

خطای رایج

دسته را به آرامی و با کنترل حرکت ندهید و آن را رها کنید.

از بالاتنه خود برای حرکت میله استفاده کنید .

دسته را تا روی شکم پایین بیاورید .

**جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری  وارد صفحه دریافت برنامه شوید**

عضلات پشت

حرکات دیگر زیر بغل را مشاهده نمایید.

 

زیر بغل با هالتر

بارفیکس با دستگاه

حرکت تی بار با هالتر

زیر بغل قایقی

 زیربغل دمبل تک خم

فیله کمر 

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا