زیر بغل قایقی تک دست

عضلات اصلی

در حرکت زیر بغل قایقی تک دست عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

وزنه مناسب برای دستگاه قایقی انتخاب کنید.

میله تک دست را متصل کنید.

میله را با یک دست بگیرید زانوها را کمی خم نگه دارید.

بالاتنه ثابت باشدو کاملاً صاف و کشیده سینه را رو به جلو مایل کنید .

و سر خود را کاملاً صاف نگه دارید .

 با خم کردن آرنج میله را به سمت پهلوی خود بکشید.

عمل دم را انجام دهید.

پس از مکث کوتاهی میله را به آرامی به حالت اول بازگردانید.

حرکت را برای دست دیگر تکرار کنید.

 

خطای رایج

موقع کشیدن وزنه به سمت خود حرکت ناگهانی انجام داده و ضربه وارد کنید.

 

**جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری  وارد صفحه دریافت برنامه شوید**

عضلات پشت

حرکات دیگر زیر بغل را مشاهده نمایید.

زیر بغل با هالتر

بارفیکس با دستگاه

حرکت تی بار با هالتر

زیر بغل قایقی

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا