زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار

عضلات اصلی

 در حرکت زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو)

 

نحوه انجام

میز شیب دار مثبت قرار دهید.

هالتر مناسب با توانایی خود نیز انتخاب کنید.

با شکم خود روی میز بخوابید.

هالتر را بالا بیاورید.

مکث کوتاهی کنید و عمل بازدم را انجام دهید.

دست را پایین بیاورید و عمل دم را انجام دهید.

 

خطای رایج

دست از امتداد بدن بالا تر برود.

ضربه زدن هنگام اجرای حرکت .

خم کردن گردن به سمت پایین .

 

**جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری  وارد صفحه دریافت برنامه شوید**

عضلات پشت

حرکات دیگر زیربغل را مشاهده نمایید.

 زیر بغل با دمبل

فیله کمر

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا