زیر بغل پارویی

عضلات اصلی

در حرکت زیر بغل زیر بغل پارویی عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

روی قسمت مناسب دستگاه  بنشینید.

وزنه مناسب انتخاب کنید.

دسته ها را در دست بگیرید .

بالاتنه ثابت باشدو کاملاً صاف و کشیده .

و سر خود را کاملاً صاف نگه دارید .

دست را از کتف حرکت دهید.

به سمت جلو ببرید.

عمل دم را انجام دهید.

پس از مکث کوتاهی دست را بر گردانید.

وقتی بر می گردانید از کنار بدن عقب تر نبرید.

 

 خطای رایج

دست از کنار بدن عقب تر برود.

**جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری  وارد صفحه دریافت برنامه شوید**

عضلات زیر بغل

حرکات دیگر زیر بغل را مشاهده نمایید.

زیر بغل با هالتر

بارفیکس با دستگاه

حرکت تی بار با هالتر

زیر بغل قایقی

 

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا