ساعد با دمبل روی نیمکت

عضلات اصلی

 در حرکت ساعد با دمبل روی نیمکت  عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

طویل زند بالایی- بازکننده مچ

 

نحوه انجام 

مقابل یک نیمکت روی زانو بنشینید.

دو عدد دمبل مناسب در دست بگیرید.

کف دست ها رو به پایین باشد.

ساعد های خود را روی نیمکت بگذارید.

دست را از ناحیه مچ به سمت بالا و پایین ببرید.

فشار لازم را در ساعد خود احساس کنید.

 

خطای رایج

دمبل سنگین تر از توانایی انتخاب کنید .

به مچ دست فشار زیاد وارد کنید.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

ساعد با دمبل روی میز
 

حرکات دیگر مچ را مشاهده نمایید.

ساعد با دمبل نشسته

ساعد با دمبل روی نیمکت

ساعد با هالتر نشسته

ساعد با هالتر روی میز

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا