ساعد با هالتر نشسته

عضلات اصلی

 در حرکت ساعد با هالتر نشسته عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

طویل زند بالایی- بازکننده مچ

 

نحوه انجام 

روی یک میز با تکیه گاه بنشینید.

هالتر مناسب در دست بگیرید.

کف دست رو به پایین باشد.

ساعد های خود را روی ران ها بگذارید.

دست را از ناحیه مچ به سمت بالا و پایین ببرید.

 

خطای رایج

پشت را خمیده نگه دارید.

هالتر سنگین تر از توانایی انتخاب کنید .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات ساعد

حرکات دیگر ساعد را مشاهده نمایید.

ساعد با دمبل نشسته

ساعد با دمبل روی نیمکت

ساعد با هالتر نشسته

ساعد با هالتر روی میز

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا