ساق پا با دستگاه اسمیت

 

عضلات اصلی

درحرکت ساق پا با دستگاه اسمیت  عضله ساق پا (دو قلو) می شود.

 

عضلات کمکی

نحوه انجام

هالتر دستگاه اسمیت را روی شانه قرار دهید.

پنجه پا را لبه یک استپ قرار دهید .

پاشنه پا را بالا برده

عمل دم را انجام دهید.

 بعد از مکث کوتاهی به حالت اولیه برگردانید.

 

خطای رایج

دیسک سنگین استفاده کنید .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات ساق

حرکات دیگر ساق پا را مشاهده نمایید.

ساق پا ایستاده با دمبل

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس

ساق پا با دستگاه نشسته

ساق پا با دستگاه پرس

ساق پا نشسته با هالتر

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا