ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس

عضلات اصلی

درحرکت ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس عضله ساق پا (دو قلو) می شود.

عضلات کمکی

نحوه انجام

هالتر دستگاه اسمیت را روی شانه قرار دهید.

پاشنه پا را لبه یک استپ قرار دهید .

پنجه پا را بالا برده  بعد از مکث کوتاهی به حالت اولیه برگردانید.

عمل دم را انجام دهید.

خطای رایج

دیسک سنگین استفاده کنید .

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات ساق

حرکات دیگر ساق پا را مشاهده نمایید.

ساق پا ایستاده با دمبل

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا با دستگاه اسمیت

ساق پا با دستگاه نشسته

ساق پا با دستگاه پرس

ساق پا نشسته با هالتر

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا