شنا با دستگاه اسمیت

عضلات اصلی

درحرکت شنا با دستگاه اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

هالتر دستگاه اسمیت را در مقابل ران خود قرار دهید.

با دو دست هالتر را بگیرید .

پاها را کمی با فاصله از دستگاه قرار دهید.

دست ها به اندازه عرض شانه باز باشد.

به آرامی به سمت پایین بروید.

ناحیه بازو تقریباً به بدن چسبیده باشد.

سپس با مکث کوتاهی به سمت بالا بازگردید.

 عمل بازدم را انجام دهید.

چنانچه انجام این حرکت برای افرادی که مبتدی هستند مشکل می باشد می‌توانند زانوی خود را به روی زمین گذاشته و پاهای خود را از ناحیه مچ روی هم قرار دهند و همین حرکت را انجام دهد.

چنانچه فاصله دست ها از یکدیگر بیشتر باشد به عضله سینه فشار بیشتری وارد شده و اگر دست ها جمع باشد به عضله پشت بازو فشار بیشتری وارد می شود.

هر چه فاصله دست ها از بدن بیشتر شود فشار بیشتری به عضلات سینه وارد می شود.

هر چه فاصله دست ها از بدن کمتر باشد فشار بیشتری به عضلات پشت بازو وارد می شود.

خطای رایج

به اندازه موثر پایین نیامدن .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سینه

حرکات دیگر سینه را مشاهده نمایید.

پرس سینه با دمبل موازی

کراس اور سینه

پرس سینه با دمبل

پرس سینه اسمیت

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا