شکم هالتر روئینگ

عضلات اصلی

در حرکت شکم هالتر روئینگ عضلات راست شکمی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی

 

نحوه انجام

هالتر را روی زمین قرار دهید.

به حالت دو زانو قرار بگیرید.

دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده هالتر را بگیرید و با غلطاندن آن رو به جلو نزدیک زمین بیایید.

باید فشار لازم به عضلات راست و مورب شکمی وارد شود.

 

خطای رایج 

پشت خمیده باشد.

فشار لازم در عضلات شکم احساس نشود.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

پهلو ایستاده با هالتر

پهلو ایستاده با دمبل

شکم چرخشی با هالتر نشسته

کرانچ با هالتر روی میز شیب

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا