شکم چرخشی با هالتر نشسته

شکم چرخشی با هالتر نشسته

عضلات اصلی

 در حرکتشکم چرخشی با هالتر نشسته عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی درگیر می شود.

عضلات کمکی

دندانه ای قدامی،راست شکمی

نحوه انجام

روی یک نیمکت پرس بنشینید و یک هالتر با دیسک مناسب روی شانه بگذارید .

کمر را به طرفین بچرخانید به طوری که احساس فشار در ناحیه شکم داشته باشید.

عضلا ت راست و مورب شکمی کاملا درگیر شود.

در این حرکت با تغییر زاویه بدن می توانید نواحی مختلف عضلات شکم را تمرین دهید.

خطای رایج

ناحیه پشت خم باش.

هالتر را بسیار سنگین کنید.

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

 

عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

پهلو ایستاده با هالتر

شکم هالتر روئینگ

پهلو ایستاده با دمبل

کرانچ با هالتر روی میز شیب

0 thoughts on “شکم چرخشی با هالتر نشسته”

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا