شکم کرانچ آرنج به زانو

عضلات اصلی

 در حرکت شکم کرانچ آرنج به زانو عضلات راست شکمی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی

 

نحوه انجام

روی زمین به پشت بخوابید.

دست ها را پشت گردن قرار دهید و سر را بالا بیاورید.

زانو را به آرنج مخالف نزدیک کنید. 

می توانید یک پا را رو ی زانو قرار دهید .

این حرکت برای یک جهت انجام داده پا را عوض کنیدو یا متناوب انجام دهید.

در اجرای حرکت نفس خود را آزاد کنید .

 

خطای رایج

به گردن فشار بیاورید .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

شکم کرانچ معکوس

کرانچ چرخشی با دیسک

حرکت پلانک

زیرشکم خوابیده پا بالا

حرکت شکم عنکبوتی

 
کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا