شکم کرانچ با دستگاه

عضلات اصلی

 در حرکت شکم کرانچ با دستگاه عضلات راست شکمی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی

 

نحوه انجام

روی صندلی دستگاه بنشینید دسته ها را بگیرید.

مچ پا را پشت قسمت اسفنجی قرار دهید .

با فشار کمر را خم کنید و بدن را پایین بیاورید و نفس خود را آزاد کنید.

در این حرکت عضلات شکم باید فشار لازم را حس کند.

میتوانید جهت فشار بیشتر در قسمت مخصوص پشت یا بغل دستگاه دیسک قرار دهید.

 

خطای رایج

عضلات شکم در گیر نشود.

استفاده از دیسک سنگین تر از توانایی.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

 

عضلات شکم
حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.
 
کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا