فلاتر کیک شکم

 

عضلات اصلی

 در حرکت فلاتر کیک شکم عضلات راست شکمی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی

 

نحوه انجام

روی زمین به پشت بخوابید.

دست ها کنار بدن باشد.

پاها را بالا ببرید ولی زانو خم نشود.

 پاها را به شکل حرکت قیچی بالا و پایین ببرید.

 به طوری که فشار در شکم احساس شود.

 عمل دم  و بازدم انجام دهید .

 

خطای رایج

حین حرکت به کمر فشار وارد کنید.

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

شکم کرانچ معکوس

کرانچ چرخشی با دیسک

شکم کرانچ آرنج به زانو

حرکت پلانک

حرکت شکم عنکبوتی

اسکرول به بالا