فیله کمر خوابیده روی نیمکت

عضلات اصلی

 در حرکت فیله کمر روی نیمکت عضلات فیله کمرو سرینی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

پشت پا

 

نحوه انجام

روی نیمکت به شکم قرار بگیرید.

بالاتنه شما باید امکان تحرک کافی داشته باشد.

می توانید یک دیسک در دست نگه دارید.

و یا دست ها را در سینه خود جمع کنید.

پایین بروید و عمل دم را انجام دهید.

بالاترین نقطه حرکت جایی است که بالاتنه شما در امتداد پاهای تان قرار گیرد.

 

خطای رایج

بالا آمدن بیش از  امتداد بدن.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

 

عضلات فیله کمر

حرکات دیگر را مشاهده نمایید.

زیربغل دمبل تک خم

 زیر بغل با دمبل

فیله کمر

فیله کمر روی توپ

سلام ژاپنی با هالتر

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا