فیله کمر روی توپ

عضلات اصلی

 در حرکت فیله کمر روی توپ عضلات فیله کمرو سرینی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

پشت پا

 

نحوه انجام

روی توپ به شکم قرار بگیرید.

پاهای خود را روی زمین قرار دهید.

بالاتنه شما باید امکان تحرک کافی داشته باشد.

می توانید یک دیسک در دست نگه دارید.

پایین بروید و عمل دم را انجام دهید.

بالاترین نقطه حرکت جایی است که بالاتنه شما در امتداد پاهای تان قرار گیرد.

 

خطای رایج

بالا آمدن بیش از  امتداد بدن.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

 

عضلات پشت

حرکات دیگر را مشاهده نمایید.

زیربغل دمبل تک خم

 زیر بغل با دمبل

فیله کمر

فیله کمر خوابیده روی نیمکت

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا