قفسه سینه با سیم کش

عضلات اصلی

درحرکت قفسه سینه با سیم کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی

 

نحوه انجام

نیمکت را میان دستگاه سیمکش قرار دهید.

روی نیمکت صاف به پشت بخوابید.

دسته های تک دست را به دو طرف سیمکش متصل کنید.

کراس پایین باشد.

 دسته ها را همزمان به سمت بالا بکشید.

تا مقابل سینه قرار گیرد.

با اندکی خم نگه داشتن آرنج از فشار در تاندون ها جلوگیری کنید.

دست های خود را از دو طرف با  قوس گسترده پایین بیاورید تا احساس فشار در قفسه سینه داشته باشید.

در طول حرکت مچ ها باید ثابت باشند و حرکت فقط در مفصل شانه رخ می دهد،چند ثانیه در هر موقعیت نگه دارید .

بازوهایتان را به موقعیت اولیه بازگردانیدو اطمینان حاصل کنید که از همان قوس حرکت استفاده شده است.

 

خطای رایج

شانه ها از راستای بدن پایین تر برود.

حرکت در یک راستا نباشد.

استفاده از وزنه سنگین تر از توانایی.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سینه

حرکات دیگر سینه را مشاهده نمایید.

پرس سینه با دمبل موازی

کراس اور سینه

پرس سینه با دمبل

پرس سینه اسمیت

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا