مچ با دمبل روی میز

 

عضلات اصلی

زند پایینی قدامی

 

عضلات کمکی

 کف دستی طویل-زند بالایی قدامی

 

نحوه انجام

دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید.

روی زانو در مقابل یک نیمکت بنشینید.

ساعد خود را روی نیمکت قرار دهید.

دمبل ها طوری در دست بگیرید تا کف دست رو به بالا باشد.

سپس دمبل ها را به آرامی بالا و پایین کنید.

 

خطای رایج

دمبل سنگین انتخاب کنید و به مچ دست فشار بیاورید.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات ساعد

حرکات دیگر مچ را مشاهده نمایید.

مچ با هالتر نشسته

مچ با هالتر روی میز

مچ با سیم کش نشسته

مچ با دمبل نشسته تک دست

 مچ با دمبل روی میز

مچ با دمبل نشسته

مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا