مچ با دمبل نشسته

عضلات اصلی

در حرکت مچ با دمبل نشسته عضله زند پایینی قدامی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

 کف دستی طویل-زند بالایی قدامی

 

نحوه انجام

دمبل مناسب انتخاب کنید.

روی  یک نیمکت بنشینید.

ساعد های خود را روی ران ها خود قرار دهید.

دمبل ها را طوری در دست بگیرید تا کف دست رو به بالا باشد.

سپس دمبل ها را به آرامی بالا و پایین کنید.

 

خطای رایج

 دمبل سنگین انتخاب کنید.

به مچ دست فشار بیاید.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات ساعد

حرکات دیگر مچ را مشاهده نمایید.

مچ با هالتر نشسته

مچ با هالتر روی میز

مچ با سیم کش نشسته

مچ با دمبل نشسته تک دست

 مچ با دمبل روی میز

مچ با دمبل نشسته

مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا