مچ با سیم کش نشسته

عضلات اصلی

 در حرکت مچ با سیم کش نشسته عضله زند پایینی قدامی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

 کف دستی طویل-زند بالایی قدامی

 

نحوه انجام

در مقابل دستگاه سیمکش یک نیمکت قرار دهید.

وزنه مناسب انتخاب کنید.

دسته مناسب را متصل کنید.

روی نیمکت بنشینید.

ساعد  ها را روی ران قرار دهید.

کف دست ها رو به بالا باشد .

دست را بالا بکشید به طوری که ساعد ثابت بوده و فشار لازم را احساس کند.

حرکت را تکرار کنید.

 

خطای رایج

وزنه سنگین باشد و به مچ فشار بیاید.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات ساعد

حرکات دیگر مچ را مشاهده نمایید.

مچ با هالتر نشسته

مچ با هالتر روی میز

مچ با سیم کش نشسته

مچ با دمبل نشسته تک دست

 مچ با دمبل روی میز

مچ با دمبل نشسته

مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا