مچ با هالتر روی میز

عضلات اصلی

در حرکت مچ با هالتر روی میز عضله زند پایینی قدامی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

 کف دستی طویل-زند بالایی قدامی

 

نحوه انجام

هالتر متوسط و دیسک مناسب انتخاب کنید.

روی زانو در مقابل یک نیمکت بنشینید.

ساعد خود را روی نیمکت قرار دهید.

هالتر را طوری در دست بگیرید تا کف دست رو به بالا باشد.

سپس هالتر را به ارامی بالا و پایین کنید.

 

خطای رایج

 هالتر سنگین انتخاب کنید ،به مچ دست فشار بیاید.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات ساعد

حرکات دیگر مچ را مشاهده نمایید.

مچ با هالتر نشسته

مچ با هالتر روی میز

مچ با سیم کش نشسته

مچ با دمبل نشسته تک دست

 مچ با دمبل روی میز

مچ با دمبل نشسته

مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا