نشر از جانب با دمبل

عضلات اصلی

درحرکت نشر از جانب با دمبل دلتوئید میانی ،فوق خاری درگیر میشود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید جلویی و عقبی ،ذوزنقه ای ،دندانه ای قدامی

 

نحوه انجام

یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید.

 حرکت را به شکل ایستاده انجام دهید.

به طور هم همزمان دمبل را از طرفین بالا بیاورید و با مکث کوتاهی پایین ببرید.

زاویه آرنج در طول حرکت خم باشد.

هنگام بالا بردن دمبل عمل باز دم و پایین بردن عمل دم انجام دهید.

 

خطای رایج

دمبل سنگین تر از توانایی.

بالا اوردن دست از راستای شانه .

انجام حرکت بسیار سریع.

،صاف نگه داشتن زاویه آرنج.

چرخاندن شانه هنگام اجرای حرکت .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سرشانه

حرکات دیگر دلتویید میانی را مشاهده نمایید.

پرس سرشانه با دستگاه

نشر از جانب با سیم کش

پرس سرشانه بادمبل نشسته

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا