نشر از جانب با سیم کش

عضلات اصلی

در حرکت نشر از جانب با سیم کش دلتوئید میانی ،فوق خاری در گیر میشود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی و خلفی ، ذوزنقه ای

 

نحوه انجام

وزنه مناسب انتخاب کنید.

دسته مناسب را متصل کنید .

کف دست رو دستگاه باشد .

کمر صاف و پا به اندازه عرض شانه باز باشد .

آرنج در طول حرکت کمی خم باشد .

دست را تا جایی که در راستای سر شانه باشد و عضلات سرشانه فشار لازم را داشته باشد  بالا بیاورید .

پس از مکث پایین ببرید.

 

خطای رایج

خم کردن کمر  و مچ دست.

رها کردن وزنه .

صاف کردن آرنج .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سرشانه

حرکات دیگر دلتویید میانی را مشاهده نمایید.

پرس سرشانه با دستگاه

نشر از جانب با دمبل

پرس سرشانه بادمبل نشسته

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا