نشر خم ایستاده

عضلات اصلی

درحرکت نشر خم ایستاده عضله دلتوئید خلفی ، بزرگ سینه ای درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید میانی ، پشتی بزرگ ، متوازی الاضلاع ، گرد کوچک و بزرگ

 

نحوه انجام

دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید.

بدن خود را مطابق شکل خمیده نگه دارید دمبل ها را از مقابل خود در کنار بدن بیاورید.

دقت کنید که دست ها از راستای بدن بالاتر نرود سر در طول حرکت  در راستای بدن قرار بگیرد.

زاویه آرنج در طول حرکت باید کمی خمیده باشد.

هنگام بالا آوردن دست عمل بازدم و پایین بردن عمل دم انجام دهید.

 

خطای رایج

تکان دادن بدن .

کنترل نکردن دمبل ها  .

خارج شدن دست ها از راستای بدن و صاف کردن زاویه آرنج .

خارج کردن سر از راستای بدن .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سرشانه

حرکات دیگر دلتویید پشتی را مشاهده نمایید.

نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار

نشر خم با دمبل نشسته

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا