نشر خم با دمبل نشسته

عضلات اصلی

درحرکت نشر خم با دمبل نشسته  عضله دلتوئید عقبی، ذوزنقه ای درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید میانی ، بزرگ پشتی

 

نحوه انجام

دو دمبل مناسب انتخاب کنید روی نیمکت بنشینید.

به جلو خم شوید تا حدی که کمر صاف باشد.

سر را در راستای بدن نگه دارید.

دمبل ها را بالا بیاورید به شکلی که در راستای شانه ها باشد.

پس از مکث دوباره تکرار کنید.

هنگام بالا بردن عمل بازدم و پایین بردن عمل دم انجام دهید.

 

خطای رایج

خم کردن گردن .

بالا بردن دست از راستای شانه.

خم کردن کمر.

صاف کردن زاویه آرنج.

 
جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.
عضلات سرشانه

حرکات دیگر دلتویید پشتی را مشاهده نمایید.

نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار

نشر خم ایستاده

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا