پرس بالا سینه با اسمیت

عضلات اصلی

درحرکت پرس بالا سینه اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید.

نیمکت زیر دستگاه اسمیت باشد.

کف دستان شما روبه رو باشد.

هالتر  دستگاه را نگه داشته به طوری که دست از آرنج کامل صاف نباشد.

زمانی که پایین می آورید بازو و ساعد شما زاویه ۹۰ درجه  ایجاد می کنند.

پس ازعمل بازدم از عضلات سینه خود برای فشار دادن هالتر به بالا استفاده کنید .

سپس عمل دم انجام دهید.

ابتدا و انتهای حرکت چند ثانیه مکث کنید.

حرکت را به آرامی انجام دهید.

 

خطای رایج

شانه ها از راستای بدن پایین تر برود.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سینه
 

حرکات دیگر بالا سینه را مشاهده نمایید.

خط بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل

بالا سینه کراس اور معکوس

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل

پرس بالا سینه هالتردست متوسط

پرس بالا سینه با دمبل چکشی

قفسه بالا سینه با سیم کش

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا