پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

عضلات اصلی

  در حرکت پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی

 

نحوه انجام

دسته های تک دست را به دو سمت سیم کش متصل کنید.

کراس را پایین قرار دهید.

روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید.

دست از آرنج کامل صاف نباشد.

زمانی که پایین می آورید بازو و ساعد شما حدود زاویه ۹۰ درجه ایجاد می کند.

پس از عمل بازدم از قفسه سینه خود برای فشار دادن دمبل استفاده کنید و عمل دم انجام دهید.

ابتدا و انتهای حرکت چند ثانیه مکث کنید.

اطمینان داشته باشید که همیشه کنترل کامل دمبل را حفظ  می کنید

آرنج را در زاویه ای خم کنید که دمبل ها به سر و گردن نزدیک باشد.

 

خطای رایج

باز کردن دست ها هنگام پایین آوردن .

شانه ها از راستای بدن پایین تر برود.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سینه

حرکات دیگر بالا سینه را مشاهده نمایید.

پرس بالا سینه با دمبل

بالا سینه کراس اور معکوس

پرس بالا سینه هالتر دست متوسط

خط بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل

پرس بالا سینه با دمبل چکشی

قفسه بالا سینه با سیم کش

پرس بالا سینه با اسمیت

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا