پرس بالا سینه با دمبل

عضلات اصلی

درحرکت پرس بالا سینه با دمبل خوابیده عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

روی یک نیمکت شیب دار به پشت بخوابید.

کف دستان شما روبه رو باشد.

دمبل ها را در یک زمان بلند کنید تا بتوانید آنها را در عرض شانه نگه دارید.

دست از آرنج کامل صاف نباشد.

زمانی که پایین می آورید بازو و ساعد شما زاویه ۹۰ درجه ایجاد می کنند.

پس از بازدم از قفسه سینه خود برای فشار دادن دمبل استفاده کنید سپس عمل دم انجام دهید.

ابتدا و انتهای حرکت چند ثانیه مکث کنید.

اطمینان داشته باشید که همیشه کنترل کامل دمبل را حفظ  می کنید.

 

خطای رایج

باز کردن دست ها هنگام پایین آوردن .

شانه ها از راستای بدن پایین تر نرود.

استفاده از دمبل سنگین تر از توانایی.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

 
 
کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا