پرس زیر سینه با اسمیت

عضلات اصلی

درحرکت پرس زیر سینه با اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی 

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید.

دست به اندازه عرض شانه باز و کف دستان شما روبه رو باشد.

هالتر اسمیت را نگه داشته به طوری که دست از آرنج کامل صاف نباشد.

زمانی که پایین می آورید بازو و ساعد شما زاویه ۹۰ درجه  ایجاد می کنند .

پس از عمل بازدم از عضلات سینه خود برای فشار دادن هالتر به بالا استفاده کنید سپس دم انجام دهید.

ابتدا و انتهای حرکت چند ثانیه مکث کنید. اطمینان داشته باشید که همیشه کنترل کامل هالتر را حفظ  می کنید.

توصیه می شود اگر  تازه کار هستید از هالتر سنگین استفاده نکنید و یا از حریف تمرینی کمک بگیرید.

 

خطای رایج

شانه ها از راستای بدن پایین تر برود.

استفاده از هالتر سنگین تر از توانایی.

 
جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.
عضلات سینه

حرکات دیگر زیر سینه را مشاهده نمایید.

پرس زیر سینه با دمبل

پول اور با دمبل

حرکت پارالل

پرس زیر سینه با هالتر

خط زیر سینه با دمبل

پرس زیر سینه هالتر دست باز

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا