پرس زیر سینه با دمبل

عضلات اصلی

درحرکت پرس زیر سینه با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید.

کف دستان شما روبه رو باشد،دمبل را نگه داشته به طوری که دست از آرنج کامل صاف نباشد.

زمانی که پایین می آورید بازو و ساعد شما زاویه ۹۰ درجه  ایجاد می کنند.

پس از دم از عضلات سینه خود برای فشار دادن دمبل به بالا استفاده کنید .

سپس باز دم ،ابتدا و انتهای حرکت چند ثانیه مکث کنید.

اطمینان داشته باشید که همیشه کنترل کامل دمبل را حفظ  می کنید.

 

خطای رایج

شانه ها از راستای بدن پایین تر برود.

استفاده از دمبل سنگین تر از توانایی

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید

عضلات سینه

حرکات دیگر زیر سینه را مشاهده نمایید.

پول اور با دمبل

پرس زیرسینه هالتر دست باز

حرکت پارالل

پرس زیر سینه با هالتر

خط زیر سینه با دمبل

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا