پرس سرشانه با اسمیت از جلو

عضلات اصلی

در حرکت پرس سرشانه با اسمیت از جلو عضلات دلتوئید میانی و قدامی ،پشت بازو درگیر مشود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ

 

نحوه انجام

روی یک نیمکت صاف با تکیه گاه بنشینید .

دیسک مناسب را انتخاب کنید و در هالتر اسمیت قرار دهید .

سپس آن را  از جلو تا چانه خود پایین  بیاورید.

پس از مکث کوتاهی  بالا ببرید آرنج در قسمت بالای حرکت صاف نباشد.

زاویه بازو و ساعد در پایین حرکت ٩٠درجه باشد .

هنگام بالا بردن عمل بازدم و پایین بردن عمل دم انجام دهید.

 

خطای رایج

صاف کردن دست در قسمت بالای حرکت.

خم کردن پشت،تکیه ندادن .

وزنه سنگین تر از توانایی .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سرشانه

حرکات دیگر دلتویید جلویی را مشاهده نمایید.

نشردمبل از مقابل جفت

نشر دمبل از مقابل متناوب

پرس سرشانه هالتر از جلو

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا