پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته

عضلات اصلی

در حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات دلتوئید قدامی و میانی ،پشت بازو ، فوق خاری دگیر میشود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ

 

نحوه انجام

روی یک نیمکت صاف بنشینید هالتر مناسب را انتخاب کنید  .

آن را بالای سر خود بیاورید .

پس از مکث کوتاهی پایین بیاورید.

دقت کنید آرنج در قسمت بالای حرکت صاف نباشد و زاویه بازو و ساعد در پایین حرکت ٩٠درجه باشد.

 

خطای رایج 

خم کردن پشت حین حرکت.

صاف کردن آرنج در بالای سر.

 
جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.
عضلات سرشانه

حرکات دیگر دلتویید جلویی را مشاهده نمایید.

نشردمبل از مقابل جفت

نشر دمبل از مقابل متناوب

پرس سرشانه هالتر از جلو

پرس سرشانه با اسمیت از جلو

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا