پرس سرشانه هالتر از جلو

عضلات اصلی

در حرکت پرس سرشانه هالتراز جلو عضلات دلتوئید قدامی و میانی ، سه سر ،فوق خاری درگیر میشود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ

 

نحوه انجام

برای اولین بار که تصمیم به انجام این حرکت می‌گیرید ابتدا آنها با هالتر خالی اجرا کنید.

هالتر  مناسبی اختیار کنید به طوری که دست های تان کمی بیش از عرض شانه باز باشد.

سینه را به سمت جلو متمایل کنید

هالتر را در مقابل ناحیه جلویی سرشانه خود نگهداری کنید .

 به آرامی به سمت بالا و در جایی که کمی  دست ها خمیده  باقی بماند فشار دهید .

حرکت را تکرار کنید .

 

خطای رایج

استفاده از هالتر سنگین تر از توانایی.

خم کردن پشت .

صاف کردن آرنج .

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.
عضلات سرشانه

حرکات دیگر دلتوییدجلویی را مشاهده نمایید.

نشردمبل از مقابل جفت

نشر دمبل از مقابل متناوب

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته

پرس سرشانه با اسمیت از جلو

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا