پرس سینه با اسمیت

عضلات اصلی

درحرکت پرس سینه با اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو)

 

نحوه انجام

روی نیمکتی که زیر دستگاه اسمیت قرار داده اید به پشت بخوابید.

دیسک مناسب توان خود را در میله دستگاه قرار دهید.

سپس میله را گرفته به شکلی که دست ها کاملا از آرنج صاف نباشد.

میله را پایین بیاورید به طوری که فشار روی عضلات سینه میانی شما احساس شود و عمل  دم انجام دهید .

سپس بالا برده و عمل بازدم انجام دهید ابتدا و انتهای حرکت مکث کنید.

 

خطای رایج

استفاده وزنه بیشتر از توانایی .

پایین رفتن دست ها از راست های بدن .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سینه

حرکات دیگر سینه را مشاهده نمایید.

پرس سینه با دمبل موازی

کراس اور سینه

پرس سینه با دمبل

خط سینه دمبل

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا