پرس سینه با دمبل

عضلات اصلی

درحرکت پرس سینه با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )

 

نحوه انجام

روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید.

کف دستان شما روبه رو باشد.

دمبل ها را در یک زمان بلند کنید تا بتوانید آنها را در عرض شانه نگه دارید.

دست از آرنج کامل صاف نباشد.

زمانی که پایین می آورید بازو و ساعد شما زاویه ۹۰ درجه ای ایجاد می کنند.

پس از اینکه نفس کشیدید از قفسه سینه خود برای فشار دادن دمبل استفاده کنید.

ابتدا و انتهای حرکت چند ثانیه مکث کنید.

اطمینان داشته باشید که همیشه کنترل کامل دمبل را حفظ  می کنید.

 

خطای رایج

باز کردن دست ها هنگام پایین آوردن.

شانه ها از راستای بدن پایین تر برود.

استفاده از دمبل سنگین تر از توانایی.

 

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

 

عضلات سینه

حرکات دیگر سینه را مشاهده نمایید.

پرس سینه با دمبل موازی

کراس اور سینه

خط سینه دمبل

پرس سینه اسمیت

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا